четвъртък, 30 декември 2010 г.

shoot the moon.

никой не ме предупреди колко по - хубаво ще стане всичко, когато те намеря.