неделя, 15 юни 2014 г.

these are hard times for dreamers

липсва ми да не съм преживяла,
та да може да ми се живее сега.

времената все са трудни. времето все е малко.